დაბრუნების პოლიტიკა

გადაცვლა შესაძლებელია 14 დღის განმავლობაში -

იმ შემთხვევაში, თუ ხელსაწყო არ შეგეფერებათ ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით, მისი გადაცვლა სხვა მოდელზე შესაძლებელია 14 დღის განმავლობაში. ხელსაწყოს არ უნდა ეტყობოდეს ექსპლუატაციის კვალი.

მოთხოვნები ინსტრუმენტის მიმართ:

შენარჩუნებული უნდა იყოს ქარხნული ნიშნები და კომპლექტაცია

დასაშვებია ინსტრუმენტის გარე შეფუთვის ცელოფნის არ არსებობა.

სერიული ნომერი ინსტრუმენტსა და ყუთზე ემთხვევა.

ყუთს შენარჩუნებული აქვს გასაყიდი იერსახე.

ხელსაწყოს არ აქვს მექანიკური დეფექტები შენარჩუნებულია შეძენის დამადასტურებელი საბუთი (ჩეკი).

დაბრუნება 30 დღის განმავლობაში -

თუ ხელსაწყო არ გამოგიყენებიათ, მისი დაბრუნება შესაძლებელია 30 დღის განმავლობაში, იმის და მიუხედავად თუ რა პირობით არის შეძენილი.

მოთხოვნები ხელსაწყოს მიმართ:

შენარჩუნებული უნდა იყოს ქარხნული ნიშნები და კომპლექტაცია.

დასაშვებია ინსტრუმენტის გარე შეფუთვის ცელოფნის არ არსებობა.

სერიული ნომერი ინსტრუმენტსა და ყუთზე ემთხვევა.

ყუთს შენარჩუნებული აქვს გასაყიდი იერსახე.

ხელსაწყოს არ აქვს მექანიკური დეფექტები

შენარჩუნებულია შეძენის დამადასტურებელი საბუთი (ჩეკი).

შენიშვნა:

სააქციო პროდუქციის დაბრუნება ხორციელდება მთლიანი კომპლექტაციითა და სახარჯი მასალით (შეძენისას არსებობის შემთხვევაში).

პროდუქტის დაბრუნება ხორციელდება საფირმო მაღაზიაში.

ესტუმრეთ "DNIPRO-M"_ის ნებისმიერ საფირმო მაღაზიას.

თან უნდა იქონიოთ:

დასაბრუნებელი პროდუქტი.

შეძენის დამადასტურებელი საბუთი (ჩეკი).

პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ან მართვის მოწმობა.

საბანკო ანგარიში (იმ შემთხვევაში, თუ გადახდა განხორციელდა ბარათით ან უნაღდო ანგარიშსწორებით).

თანხის დაბრუნება ნაღდი ფულით -

იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი შეიძინეთ საფირმო მაღაზიაში ნაღდი ანგარიშსწორებით, თანხის დაბრუნება ხდება დაბრუნების შესახებ განცხადების შედგენისთანავე. იმ შემთვევაში თუ სალაროში არ იქნება საჭირო ოდენობის თანხა, ჩვენ მას დაგიბრუნებთ ანგარიშზე დღის განმავლობაში.

ანგარიშზე -

იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტი ჩვენი საიტის მეშვეობით შეიძინეთ და გადაიხადეთ ბარათით, თანხის დაბრუნების ვადა შეადგენს 1-2 სამუშაო დღეს.